Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Lilla Edets kommun. 

Allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i en nämnd eller i kommunstyrelsen. Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Mandatfördelning

Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige:

 • Moderaterna 4 mandat
 • Centerpartiet 6 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 8 mandat
 • Vänsterpartiet 2 mandat
 • Miljöpartiet de gröna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 8 mandat

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av:

Ordförande: Lars Ivarsbo (C)
1:e vice ordförande: Harry Berglund (S)
2:e vice ordförande: Per Anders Sturk (SD)

Senaste/aktuellt sammanträde

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet. Här hittar du information om kallelser, protokoll, eventuell videosändning samt övrig information för sammanträdet.
  Läs mer

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?