Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Lilla Edets kommun. 

Allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i en nämnd eller i kommunstyrelsen. Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Mandatfördelning

Resultat av 2022 års val till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige:

  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 7 mandat
  • Centerpartiet 5 mandat
  • Edetlistan 1 mandat
  • Kristdemokraterna 1 mandat
  • Moderaterna 4 mandat
  • Sverigedemokraterna 11 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av:
Lars Ivarsbo (C) ordförande
Johan Sösaeter Johansson (SD) 1:e vice ordförande
Carlos Rebelo da Silva (S) 2:e vice ordförande

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?