Kommunchef

Kommunchefen är högsta tjänsteperson i kommunen. Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.

Uppdraget delas in i följande två huvuduppgifter:

  • Att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag vilket innebär att leda, stödja och samordna sektors- och bolagschefer.
  • Att som chef för sektor kommunledning leda, samordna och utveckla verksamheten.

Kommunchef i Lilla Edets kommun är Elisabeth Linderoth.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?