Fuxernaskolan åk F-6

Fuxernaskolan F-6, Slussen mot Framtiden, är skolan där vi arbetar utifrån ”Jag kan och jag ska”!

Vi är en F-6 skola med cirka 280 elever. Som professionella pedagoger ser vi vårt lärandeuppdrag som den viktigaste komponenten för att våra elever ska lyckas. Vi lär hela dagen, både under skol- och fritidstid, där de två delarna bildar en helhet för våra elever. Med hög behörighet hos våra pedagoger och en låg personalomsättning ger vi våra elever en varierad och lustfylld undervisning och ett tryggt bemötande. Vår målsättning är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

På Fuxernaskolan F – 6

  • Sätter vi elevernas lärande i fokus
  • Anpassar och varierar vi vår undervisning
  • Skapar vi goda relationer mellan vuxen och elev och elever emellan

Det är viktigt att vara stolt över skolan man går i, att känna trygghet, kamratskap och få en meningsfull skoldag som inbjuder till kreativitet och skaparglädje. Vi vill att varje elev når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och tror på vikten av en undervisning som motiverar elever att nå sina drömmar. Därför kallar vi vår skola; Fuxernaskolan F-6 - Slussen mot framtiden!

Inför läsåret 2020/2021 införde vi Fuxernaskolan 2.0, vilket innebär ett ökat fokus på elevernas arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala. Våra elever möts varje dag av aktiva och relationsskapande pedagoger som är en grund för lärande. Vi vill att våra elever ska ha en bra känsla i magen när de tänker på sin skola.

Förutom hög trygghet och trivsel, innebär det att deras lärande och lärandemiljö är av högsta prioritet för oss som arbetar på skolan. Ett av våra fokusområden, att öka skolnärvaron, ”De bästa dagarna är när alla är här”, är av största vikt för oss. Hur eleverna mår, hur de blir bemötta, att alla får rätt stöd och att vi har en inbjudande lärmiljö ger de bästa förutsättningarna för en hög måluppfyllelse. På Fuxernaskolan F- 6 är det inte bara viktigt vad vi gör, utan HUR vi gör det.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?