Fuxernaskolan åk 7-9

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero.

Vid skolstart

Datorer

Elever som kommer från mellanstadiet i Lilla Edets kommun har med de datorer som ni fått på mellanstadiet. Är du ny elev kommer få en dator tilldelad till dig vid terminsstart. Du får en blankett som ska fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare innan du får kvittera ut din dator.

IT-hjälp kommer finnas vissa dagar under veckan.

Elevskåp

Alla elever får tillgång till sitt eget skåp, som de har under alla tre åren på skolan. Där kan eleverna förvara sina ytterkläder, väskor och även hjälmar. Innan eleverna får utdelat sin nyckel ska ett digitalt kontrakt skrivas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital lärplattform

Fuxernaskolans lärplattform är Unikum. Här hittar elever och vårdnadshavare planering, uppgifter och meddelanden från skolan.

Alla elever har tillgång till Teams, där vi har möjlighet att genomföra digital undervisning, ha digitala föräldramöten och chatta med eleverna. I klass-teams finns en kanal för information om lektioner kommer ha vikarie eller eget arbete, en kanal för information från studie- och yrkesvägledare samt en allmän kanal där era lärare kan skriva meddelanden till klassen. Mer information om Teams fås vid skolstart.

Schema hittar ni i appen Skolschema finns för både Android och iOS. I appen söker ni på Fuxernaskolan 7–9, sedan klass.

Frånvaro och ledighet

Skola24 är Fuxernaskolans rapporteringssystem för närvaro, frånvaro och ledighetsansökan. Här kan vårdnadshavare följa sitt barns närvaro, få frånvarorapporter samt ansöka om ledighet. Tänk på att båda vårdnadshavarna måste godkänna ledighetsansökan på Skola24.

Under åk 7–9 kommer du som elev att ha minst ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare och minst ett enskilt samtal med gymnasieansvarig.

På Fuxernaskolan pågår det ständigt ett värdegrundsarbete som baseras på vår Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling, samt på politiska beslut gällande En kommun fri från våld. Detta sker i samverkan mellan Fuxernaskolan 7-9 och Individ- och familjeomsorgen, Ungdomsmottagningen, Nya Skolan, ungdomscoacherna samt samordnare för gymnasiet och kommunens aktivitetsansvar.

Fuxernaskolans åk 7–9 har valt att även ha en egen vision, utöver kommunens vision, som är anpassad till vår verksamhet och våra verksamhetsmål. Visionen för Fuxernaskolan är:

Våra elever ska ha en framtidstro, kunna välja det de vill, inte bara det de kan och bli den bästa versionen av sig själva!

Vi ska uppnå denna vision genom att vara tydliga i vårt vardagsarbete där vi arbetar utifrån våra fyra ledord: stolthet, framtidstro, välbefinnande och identitet.

Vi på Fuxernaskolan åk 7–9 känner stolthet över vår skola och utbildning och vi arbetar för en trygg, trivsam och attraktiv skola med hög måluppfyllelse. Vi skapar målbilder och framtidstro genom att vi har en varierad och stimulerande undervisning som ska få eleverna att växa. Våra elever ska känna sig trygga och ha studiero för ett gott välbefinnande. Vi arbetar för att skapa en skolmiljö där alla skall känna sig trygga och kunna vara sig själva och ingen skall känna sig diskriminerad eller kränkt. Här arbetar vi för att alla elever ska få hitta sin egen identitet och bli den bästa versionen av sig själv. Vi ser olikheter som en tillgång och vårt mål är att alla elever och samtliga vuxna, oavsett vilken roll och vilket uppdrag man har, delar denna uppfattning och handlar utifrån den.

Därför är visionen viktig!

Visionen är en gemensam bild som ger vägledning i vårt gemensamma arbete. Den anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Det hjälper oss att göra rätt strategiska val och att hålla en rak kurs. Den skapar förståelse för varför vissa beslut och vägval görs. Med visionen som ledstjärna drar alla medarbetare, elever och föräldrar åt samma håll.

Vi på Fuxernaskolan åk 7–9 vill visa upp alla positiva saker som vi gör. Så lägg till oss på Facebook och Instagram.

Facebook: Fuxernaskolan åk 7–9

Instagram: Fuxernaskolan_7_9

Snapchat: SYV_LillaEdet

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?