Algblomning

Algblomning kallas det när planktonalger växer till och bildar mycket stora populationer på kort tid. Algblomning förekommer i alla sorters vatten, till havs, kring kusten och i vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Algerna blommar oftast nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art. Vid algblomning täcks vattnet av en hinna eller klumpar som kan ha olika gröna eller brunaktiga nyanser.

Starkt solljus och lugnt väder medför att vattnets ytskikt inte rörs om och ökar risken för algblomning. Algerna behöver näringsämnen, som kväve och fosfor. Vissa alger kan fixera kväve från luften och behöver då endast tillförsel av fosfor. Tillskott av näringsämnen kan ske genom människans påverkan och övergödning, men också genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet.

Algblomningar kan förekomma under nästan hela året, men är vanligast under högsommaren (juli-augusti).

Vad ska du göra vid algblomning?

Människor kan drabbas av olika besvär efter att ha badat i algblommande vatten, till exempel hudirritation eller ögonbesvär. Skulle du få i dig alggifter, genom att svälja vatten, finns risken att du kan råka ut för förgiftning med illamående, kräkningar och diarré som symptom. Symptomen börjar vanligtvis några timmar efter badet och går över inom något eller några dygn.

Tänk på följande vid algblomning:

  • undvik att bada vid kraftig algblomning
  • undvik att dricka eller använda vattnet till matlagning, kokning förstör inte alggifterna
  • håll uppsikt på barn och se till att de inte badar i vatten med mycket alger och sväljer vatten
  • håll husdjur och boskap borta från stränder och vatten

Kontakta sjukvården om du får illamående, kräkningar, hudirritationer, ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feber efter bad i algblommande vatten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?