Alkohol- och serveringstillstånd

Du behöver serveringstillstånd om du planerar servering till allmänheten eller i slutet sällskap till exempel förening eller företag. Det kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering. För att få servera spritdrycker, vin och starköl krävs serveringstillstånd som beviljats av kommunen. Ansökan görs hos socialnämnden.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökan om serveringstillstånd varierar från cirka en vecka vid ansökan om tillfälligt tillstånd och till slutet sällskap och upp till ca tre månader vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Kommunen utför kontroll och tillsyn över alkoholservering. För detta tar kommunen ut en tillsynsavgift.

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt ha riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Detta krav gäller från 1 januari 2011 då en ny alkohollag trädde i kraft. Den 10 december 2013, § 112, antog individnämnden kommunala riktlinjer för alkoholservering.

Taxor och avgifter

Via länken nedan hittar du taxor och avgifter som gäller för serveringstillstånd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?