Folköl

Du som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till kommunens alkoholhandläggare innan försäljningen/serveringen startar.

För att få sälja folköl måste lokalen där försäljning sker vara registrerad som livsmedelslokal hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Den som säljer folköl måste ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. Vid servering av folköl ska det förekomma servering av till exempel pizza eller hamburgare och lättdryck som ett minimum.

Egenkontrollprogram

Du som säljer/serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram. Det ska fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet kan beskriva hur personalen får information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som används. Där ska också finnas en beskrivning av vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller då missförhållanden uppstår.

Taxor och avgifter

Via länken nedan hittar du taxor och avgifter som gäller för servering och försäljning av folköl.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?