Brandfarlig vara

Om du hanterar brandfarliga varor ska du vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att skydda liv, hälsa, miljön eller egendom. Du som bedriver en verksamhet ska ha den kompetens som behövs. Utbildning av föreståndare sker bland annat genom räddningstjänsten.

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera. För att få lov att hantera brandfarliga varor i större kvantiteter än vad nedanstående siffror anger ska du söka tillstånd.

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ansvarar för tillstånd för brandfarliga varor i Lilla Edets kommun. Mer information och blanketter hittar du på deras webbplats

Brandfarlig gas

 • Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet, inomhus, 2 liter
 • Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet, utomhus, 60 liter
 • Övrig yrkesmässig hantering, inomhus, 250 liter
 • Övrig yrkesmässig hantering vid icke publik verksamhet, utomhus, 1000 liter
 • Icke yrkemässig hantering för hushållets behov, gasol, 60 liter , annan brandfarlig gas, 10 liter

Gasol i bostad/garage

 • I källare och på vind - ingen alls
 • I flerbostadshus - endast i flaskor mindre än 5 liter(dock max 60 liter/hushåll)
 • I eget garage eller hobbylokal, avskilt från bostaden, får högst 60 litergasol eller högst 10 liter annan brandfarlig gas förvaras utan tillstånd.
 • I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas hanteras (förvaras).

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader

 • Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet 100 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, inomhus, 500 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, utomhus, 3000 liter
 • Icke yrkesmässig hantering för hushållets behov, 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader upp till och med 100 grader

 • Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet 10 000 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, inomhus, 10 000 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, utomhus, 50 000 liter
 • Icke yrkesmässig hantering för hushållets behov, 10 000 liter

Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 grader

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

 • Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet 100 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, inomhus, 500 liter
 • Yrkesmässig hantering, icke publik verksamhet, utomhus, 3000 liter
 • Icke yrkesmässig hantering för hushållets behov, 100 liter

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?