Tobak

Från och med 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Alla som bedriver någon form av handel med tobak, både detaljhandel (försäljning till konsumenter) och partihandel (försäljning till andra företag) måste ansöka om tillstånd för detta. Tidigare har det räckt med en anmälan till kommunen.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig, och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen, får beviljas tillstånd.

Kommunen kommer att kunna hämta in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att bedöma lämpligheten hos den som söker. För den som söker tillstånd för att bedriva partihandel kommer även yttrande att hämtas in från Tullverket.

Egenkontrollsprogram

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett lämpligt egenkontrollsprogram som ska fungera som ett verktyg för att se till att lagens följs. Syftet med egenkontrollsprogrammet kan vara hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser och vilka rutiner som används vid tobaksförsäljning. Det ska finnas beskrivet vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna inte följs eller om missförhållanden uppstår.

Egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen i samband med ansökan om tillstånd om tobaksförsäljning.

Skyltning

På alla försäljningsställen som säljer tobak måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Mer information om regler kring tobaksförsäljning och informationsmaterial på flera olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Taxor och avgifter

Via länken nedan hittar du taxor och avgifter som gäller för försäljning av tobak.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?