Lokaler, ej anmälningspliktiga

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att utföra tillsyn även på lokaler som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Lokaler och hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

  • hotell, pensionat eller liknande där människor kan bo tillfälligt
  • idrottsanläggningar
  • campinganläggningar
  • hygienisk behandling där det inte finns risk för blodsmitta till exempel massör eller frisör
  • sjukhem
  • ålderdomshem
  • häkten

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?