Avgifter och regler

Kostnaden för plats inom förskola och/eller barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

Med inkomst menas här hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Arbetstid plus restid utgör barnets vistelsetid. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta. Det yngsta barnet i familjen är första barnet i beräkningen av avgiften.

Förskoleverksamhet tillgodoser omsorgsbehovet för barn i åldrarna 1-5 år.
Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året. Finns det fler än tre barn i familjen betalar du för de tre yngsta.

Avgifter förskoleverksamhet för 1-2-åringar


Avgift

Maxbelopp 2022

Maxbelopp 2023

Första barnet

3% av inkomst

1572 kr/mån

1 645 kr/mån

Andra barnet

2% av inkomst

1048 kr/mån

1 097 kr/mån

Tredje barnet

1% av inkomst

524 kr/mån

548 kr/mån

Avgifter allmän förskola för 3-5-åringar


Avgift

Maxbelopp 2022

Maxbelopp 2023

Första barnet

2,4% av inkomst

1258 kr/mån

1316 kr/mån

Andra barnet

1,6% av inkomst

838 kr/mån

876 kr/mån

Tredje barnet

0,8% av inkomst

419 kr/mån

439 kr/mån

Avser placering i förskola från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Vid vistelsetid max 15 timmar per vecka uttages ingen avgift för 3-5-åringar. Vid vistelsetid över 15 timmar per vecka debiteras 3-5-åringar.

Avgifter fritidshem


Avgift

Maxbelopp 2022

Maxbelopp 2023

Första barnet

2% av inkomst

1048 kr/mån

1 097 kr/mån

Andra barnet

1% av inkomst

524 kr/mån

548 kr/mån

Tredje barnet

1% av inkomst

524 kr/mån

548 kr/mån

Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Lämna uppgifter om din inkomst

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Kostnaden för plats inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Information om inkomst ska också lämnas vid förändring av inkomst.

Arbetslöshet, föräldraledighet eller semesterledighet

Kommunen erbjuder inte plats på fritidshem om vårdnadshavare eller sammanboende vuxen är arbetslös eller föräldraledig.

Förskolebarn i åldern 1-5 år som har barnomsorg när du som vårdnadshavare eller sammanboende vuxen blir arbetslös eller går på föräldraledighet har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka.

Barn som går på fritidshem får behålla platsen högst en månad när du som vårdnadshavare eller sammanboende vuxen går på föräldraledighet.

Om vårdnadshavare eller sammanboende vuxen har semester ska barnet vara ledigt från förskola och fritidshem under den tiden.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?