Förskola för alla

Riksdagen har beslutat att från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser som syftar till att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska. Skollagen (2010:800) kapitel 8, 12-14 §.

Det här innebär bestämmelserna:

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn som är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år, eller har vårdnadshavare som är födda utomlands och har bott i Sverige i högst fem år. Dessa barn ska få en reserverad förskoleplats från hösten de fyller tre år, även om vårdnadshavarna inte har ansökt om det.

Därför kommer de berörda barnen att erbjudas en reserverad plats på en av kommunens kommunala förskolor.

Platsen kommer att finnas tillgänglig från och med 4 september 2023. I erbjudandet du får via post kommer du att få mer information om hur du gör för att tacka ja.

Rätt till gratis förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan i enlighet med minimumkraven i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4 §. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar.

Forskning visar att barn utvecklas positivt

Att gå i förskolan ger en bra grund och goda förutsättningar för att sedan lyckas i skolan. Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. I den står bland annat att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Ditt barn utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Det blir början på något riktigt bra - nya möjligheter, kontakter och upplevelser. Vi ser fram emot att välkomna ditt barn!

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor kan du ringa kommunens växel på telefon 0520-65 95 00 och be att få tala med någon av oss som arbetar med förskolefrågor. Du kan också mejla kommunen@lillaedet.se

Vi kommer även att anordna informationsträffar på Familjecentralen Lilla Edets öppna förskola som du hittar på Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Håll utkik på lillaedet.se/evenemang för aktuella datum.

Varmt välkommen till förskolan i Lilla Edet!

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?