Praktisk information

Här hittar du praktisk information om och från kommunens förskolor. Vilka måltider som serveras och när äter barnen, hur du gör en sjukanmälan och en checklista för vilka saker och kläder som ska finnas för att ditt barn ska ha det bra på förskolan. Detta och mycket mer finner du svar på här!

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar svar på det du undrar över.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan i enlighet med minimumkraven i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4§.

Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Det är rektorn på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalité och organisation.

Ansvar

Alla på förskolan arbetar i arbetslag och genomför alltid arbetet i syfte att det ska bli så bra som möjligt för såväl varje barn som gruppen. Ett särskilt ansvar ligger hos förskollärarna. Ytterst ansvariga för verksamheten är rektorn och den politiskt sammansatta utbildningsnämnden.

Ledighet

Om ditt barn blir oplanerat ledig (ej enligt schema) behöver du meddela det dagen innan eller senast kl. 7 samma dag. Det finns flera orsaker till att det är viktigt men en är kökets planering, förberedelse och tillagning av måltiderna.

Likabehandling

För alla förskolor gäller Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pdf, 383.8 kB, öppnas i nytt fönster. Syftet med planen är att förhindra alla former av diskriminering och kränkning. Planen omarbetas minst en gång per år och dina synpunkter och iakttagelser som vårdnadshavare är mycket viktiga. Varje år bjuds du in till ett samarbete kring likabehandling.

Måltider

Tre måltider serveras på förskolan - frukost, lunch och mellanmål. Vanligen serveras frukost kl. 8, lunch kl. 11.30 och mellanmål kl. 14.30. De måltider som serveras är väl balanserade och sammansatta för att barnen ska få den energi och de näringsämnen de behöver. Varje måltid utgör också ett pedagogiskt inslag med rika tillfällen till lärande och gemenskap. Vid någon form av födoämnesallergi/specialkost finns särskilda rutiner och alltid särskild kost. Gör din anmälan om att ditt barn är allergisk via blanketten som du hittar längst ner på denna sidan.

Möjlighet till inflytande och delaktighet

Minst en gång per år erbjuds du som vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar bland annat om ditt barns trivsel och hur barnet lär och utvecklas. Du bjuds också regelbundet in till olika typer av samverkansforum och tillfällen för dialog och möjlighet att påverka hur målen i läroplanen kan konkretiseras för just ditt barn. Olika former av föräldramöten och familjesammankomster erbjuds också på förskolan.

Pedagogiska verktyg

Lärplattor används som ett pedagogiskt verktyg i kommunens förskolor som ett komplement till datorn. Förskolepersonal har utbildats i IKT - Informations- och kommunikationsteknik, detta för att bättre använda lärplattor i samband med exempelvis pedagogisk dokumentation, barnens lärande och förhållande till teknik.

Personal på förskolan

Vi som arbetar på förskolan och i arbetslaget på avdelningen består ofta av två yrkesgrupper, förskollärare och barnskötare. Här arbetar också kökspersonal och städpersonal. Det politiska inriktningsmålet för kommunen är att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning i snitt.

Vi har också specialpedagoger kopplad till förskolan. Specialpedagogen handleder personal och barn i verksamheten.

Vårt lärande tillsammans med barnen sker hela dagen, och består av både inomhus- och utomhusverksamhet.

Projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS)

Sedan 2009 deltar Lilla Edets kommun i projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS) tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen.

Sekretess

Alla som arbetar i förskolan omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att alla som arbetar i förskolan har så kallad sträng sekretess. Du kan tryggt berätta det som är viktigt för ditt barns trygghet och vistelse på förskolan. Det betyder att endast det som direkt berör ditt barn delges kollegorna i arbetslaget på avdelningen. I annat fall stannar allt hos den förskollärare eller barnskötare som du pratar med.

Semesterstängt

Varje sommar samordnar vi förskoleverksamheten under fyra till fem veckor, vilka varierar men vanligast är det veckorna 28-31. Förskolorna samordnar då sin verksamhet och det kan innebära att din ordinarie förskola är stängd. Vi meddelar i god tid vilken förskola som är öppen och planerar för att barnen ska ha det bra även på sin tillfälliga "sommarförskola". Under jul-, nyårs- och trettonhelgen och andra helger där så kallade "klämdagar" uppkommer kan förskoleverksamheten också komma att samordnas.

Socialtjänstlagen

Ditt barns välbefinnande och mående är viktigt. Om vi ser eller misstänker något som skulle kunna utgöra risk för barns psykiska eller fysiska hälsa och utveckling är det vår skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen föreligger en absolut plikt för alla som arbetar i förskolan att anmäla till socialtjänsten. Förskolan ska inte utreda. Utredningsansvaret vilar på socialtjänsten.

Studie- och kompetensutvecklingsdagar

Varje termin har personalen på förskolan tre dagar för planering, utvärdering eller kompetensutveckling. Detta är viktigt för att upprätthålla, och också utveckla en god kvalité på ditt barns förskola. Dagarna meddelas i god tid. Förutom detta har personalen möjlighet att gå på riktade utbildningar utifrån verksamhetens behov.

Vid sjukdom

Ditt barn ska vara så friskt att det orkar med förskolan. Det är allmäntillståndet som avgör om barnet klarar av verksamheten på förskolan. Vid magsjuka ska ditt barn vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning och/eller diarré. Det handlar dels om ditt barns möjlighet att återhämta sig, dels om att visa omtanke och hänsyn till andra - barn som vuxna, men också för att få stopp på smittan.

Ring och meddela när ditt barn är sjukt. Meddela också dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.

Egenvård, sjukdom och/eller medicinering

Kring detta finns det juridiska regleringar. Prata därför med personalen på avdelningen eller rektor.

Viktiga saker för att ditt barn ska ha det bra på förskolan:

Blöjor - Om ditt barn använder blöjor tar du själv med dem, ser till att det finns tillräckligt och fyller på i god tid.
Napp/nalle/snuttefilt - Om ditt barn ska sova på förskolan så tar du med det som ditt barn är van vid och behöver.
Kläder - Varje dag, i alla väder går vi ut för att leka. Det är därför viktigt och ditt ansvar, att ditt barn har de kläder som behövs. Även extrakläder ska finnas så barnet kan byta om. Kom ihåg att märka kläderna med namn. Det händer att barn blir oroliga eller ledsna om det inte finns extrakläder eller om de inte vet om det är deras kläder.

Kläder som alltid ska finnas:
Extra byxor och tröjor
Underkläder och strumpor
Gummistövlar
Regnkläder

Kläder vid höst och vinter:
Mössa och flera par vantar
Tjock tröja
Tjocka sockor
Halsduk eller krage
Ytterkläder

Vistelsetid

Ditt barns vistelsetid styrs av din/er arbetstid samt restid. Om du är föräldraledig eller arbetssökande är vistelsetiden 15 timmar i veckan. Vid schemaändring är det vårdnadshavarens skyldighet att meddela minst två veckor i förväg.

Öppettider

Öppettiderna styrs av barnens schematider. Ramtiden är kl. 6-18 men varierar utifrån aktuella scheman. Det kan också se olika ut olika dagar i veckan. Det är vanligt att avdelningarna på förskolorna samarbetar vid öppning och stängning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?