Inkomstkontroll för barnomsorgsavgift (förskola och fritidshem)

Lilla Edets kommun genomför årligen en inkomstkontroll för barnomsorgsavgift. Det innebär att de inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2022?

Kommunen kontrollerar att rätt avgifter för förskola och fritidshem debiterades under 2022. Därför gör vi en inkomstkontroll av de familjer som hade kommunal förskola eller fritidshem 2022. De inkomstuppgifter som tidigare lämnats jämförs nu med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst familjen har och vårdnadshavare har även ansvar att meddela kommunen inkomstförändringar. Kommunen vill med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att felaktig barnomsorgsavgift har debiterats så kommer en avgiftsjustering att ske.

Inkomstkontroll genomförs varje år.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?