Vanliga frågor och svar om förskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola.

Förkolan är till för alla barn i åldrarna 1-5 år.

Förskoleverksamheten är öppen helgfri måndag - fredag klockan mellan 06:00 – 18:00.

Under lov kan verksamheterna i kommunen slås ihop. Detta kan innebära att barnomsorg erbjuds på annan förskola i kommunen.

Ansökan och uppsägning

Du får automatiskt ett bekräftelsemail när du skickar in din ansökan.

Du gör en ny ansökan via kommunens webbplats på sidan Ansök eller säg upp plats.

Under övriga upplysningar i ansökan går det att skriva önskemål om specifik förskola.

Du säger upp din barnomsorgsplats via kommunens webbplats på sidan Ansök eller säg upp plats.

Du kan även säga upp barnomsorgsplatsen genom att fylla i och skicka in blanketten "Uppsägning av barnomsorgsplats".

Förskolebarn med pågående barnomsorgsplats ska inte säga upp sin plats om vårdnadshavare vill flytta barnet till fritidshem.

Vistelsetid

Barnet får gå 15 timmar per vecka. Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut.

Nej, inte när vårdnadshavare eller samboende är föräldraledig eller har semester.

Vid föräldraledighet hos vårdnadshavare/förälder eller sammanboende har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Vid studier får barnet vara på förskolan den studietid vårdnadshavaren har lämnat intyg på samt restid, vilket utgör barnets rätt till vistelsetid. Detta är förutsatt att eventuell samboende arbetar eller studerar.

Ja, barnet får gå minst 15 timmar per vecka under tiden du är sjukskriven. Rektor kan bevilja utökad tid om det finns särskilda skäl för det.

Ja, om syskonet inte visar några symtom så har det friska syskonet rätt till sitt ursprungsschema.

Allmän förskola

Från och med höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Kontakta barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10. Därefter lägger du sedan in barnets vistelsetidsschema i e-tjänsten Edlevo efter överenskommelse med barnets förskola. Du loggar in i Edlevo på Mina barnomsorgssidor.

Har ni en avgiftsfri allmän förskoleplats och vill gå över till en ordinarie/betalande förskoleplats ska barnomsorgshandläggare kontaktas, tel. 0520-65 99 10 och barnets nya vistelseschema ska läggas in i e-tjänsten Edlevo. Du loggar in i Edlevo på Mina barnomsorgssidor. Övergången kan göras omgående. Meddelas inte handläggaren betalas avgiften retroaktivt från den dagen barnet gått upp i tid. Utökning av tid sker enbart om vårdnadshavare arbetar eller studerar och därmed har behov av mer tid på förskolan.

Avgifter & inkomstuppgifter

Avgiften beräknas i procent på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Med hushåll menas gifta eller sammanboende föräldrar, ensamföräldrar, person som samlever med förälder och familjehemsföräldrar.

Avgiften är beroende av inkomst. Om hushållet inte lämnar inkomstuppgifter får man automatiskt betala maxavgiften. Vårdnadshavaren ansvarar själv för att uppge rätt inkomst och kontrollera att avgiften stämmer.

Inkomsten registreras på ”Mina barnomsorgsidor”.

Är barnet under tre år debiteras avgift grundat på hushållets gemensamma inkomst. Allmän förskola gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Allmän förskola omfattar 525 timmar om året i förskolan.

Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut. De 15 timmarna är avgiftsfria.

Avgift tas ut 12 månader om året och en räkning skickas varje månad. En plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett löpande barnomsorgsabonnemang. Avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen och avgift tas ut även vid sjukdom, lov, semester, kompetensutvecklingsdagar eller annan ledighet.

mina barnomsorgsidor under utbildning och barnomsorg på kommunens webbplats.


Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation, så hittar du en inkomstblankett på sidan avgifter och regler.

Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av lön från arbetsgivare, eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget företag) enligt deklarationen. Skattefri inkomst och barnpension ingår inte.

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller studiebidrag är inte avgiftsgrundande inkomst och ska därför inte räknas med i inkomstuppgifterna.

Ta kontakt med barnomsorgshandläggare tel. 0520-65 99 10.

Övriga frågor

Varje hösttermin, senast 15 augusti, ska ny uppdaterad blankett lämnas in till personalen på ditt barns förskola. Blanketten hittar du på webbsidan Mat i förskolan.

Kompetensutvecklingsdag innebär att all personal är på utbildning och förskolorna har stängt under hela dagen. Kompetensutveckling för samtlig personal inom barnomsorgen sker sex dagar per år. Under dessa sex dagar uppmanas vårdnadshavarna att själva ordna omsorg för sina barn. Skulle du behöva barnomsorg måste du meddela förskolan senast tre veckor innan dessa datum.

Barnomsorgen som vi erbjuder vid behov kan vara på vilken enhet som helst i kommunen och endast vikarier arbetar denna dag.

Datum för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?