Fritids och fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i åk 1-6 i grundskolan kan få skolbarnomsorg i fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Lilla Edets kommun har fyra kommunala fritidshem belägna på respektive skolenhet; Strömskolan, Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan och Tingbergsskolan. Fritidshemmets storlek och antal avdelningar är beroende på skolans elevantal. På varje fritidshem arbetar fritidslärare, elevassistenter samt skol- och fritidsledare. Fritidshemmen erbjuder barnomsorg innan skoldagen börjar, mellan kl. 6-8, och efter skoldagens slut, fram till kl. 18.

På fritidshemmet kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan och under den tid då föräldrarna arbetar eller studerar. Information och regler för barnomsorg finner du nedan.

Fritidshem under skollov

Under lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna. Om ditt barn behöver en tillfällig plats på ett fritidshem under skollov, kan du ansöka om detta. Läs mer under Ansök eller säg upp plats nedan.

Under sommaren och under vissa skollov samordnas de kommunala fritidshemmen och bara vissa enheter har öppet. Det beror på att antalet barn då är färre.

Så arbetar vi

På samtliga kommunala fritidshem bedrivs undervisning som ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (enligt Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet). Fritidshemmen arbetar med Fritidshemmets Pedagogiska Planeringar, även kallat FRIPPAR, dessa hittar du som vårdnadshavare på lärplattformen UNIKUM. Frippar är ett sätt att tydliggöra det pedagogiska arbetet, men också skapa delaktighet genom att visa att undervisningen har fokus på elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Varje fritidsdag delas in i olika pass som varierar mellan de olika fritidshemmen, anledningen till detta är beroende på elevers skolschema. En dag på fritids kan se ut så här:

kl. 6-8 - morgonfritids med frukost
kl. 12-14 - pedagogisk lärtid
kl. 14-14.30 - mellanmål
kl. 14.30-16.30 - rörelsestund och fruktstund
kl. 16.30-18 - nedvarvning och avkoppling

Ansök eller säg upp plats

Ansökan görs genom e-ansökan.

Ert barns förskoleplats övergår per automatik den 1 augusti till en fritidshemsplats på barnets skola om ni inte sagt upp förskoleplatsen. Ni behöver alltså inte ansöka om fritidshemsplats om barnet har förskoleplats i Lilla Edets kommun.

Frågor

Har du frågor om fritidshemsplats, ansökan, uppsägningar eller liknande så hittar du kontaktuppgifter i högermenyn.

Fritidshem i privat regi

Nya Skolan har en friskola i Lilla Edet och även ett fritidshem som är knutet till deras skola. För att få en plats på deras fritidshem ska alltså ditt barn vara elev på Nya Skolan. Deras öppettider kan avvika från kommunens.

Kontakta Nya Skolan för mer information.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?