Terminstider, lov och ledigheter

Här hittar du aktuella läsårstider och information om skolstart, skolavslutning, skollov och ledigheter för förskola och grundskola. För allmän förskola gäller särskilda terminstider, för information om dessa se längst ned på sidan.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet gör du som vårdnadshavare digitalt via Skola24.

Höstterminen 2022

Höstterminen startar onsdag 17 augusti och avslutas torsdag 22 december.

Lovdagar

Höstlov: måndag 31 oktober - fredag 4 november (vecka 44)
Jullov: fredag 23 december 2022 - måndag 9 januari 2023

Studiedagar grundskolan

Torsdag 22 september
Onsdag 30 november

Stängningsdagar förskola

Måndag 15 augusti
Måndag 31 oktober
Tisdag 1 november

Stängningsdag fritidshem

Måndag 15 augusti
Måndag 31 oktober

Vårterminen 2023

Vårterminen startar tisdag 10 januari och avslutas fredag 9 juni.

Lovdagar

Sportlov: måndag 13 februari - fredag 17 februari (vecka 7)
Påsklov: tisdag 11 april - fredag 14 april (vecka15)
Fredag 19 maj
Måndag 5 juni

Studiedag grundskolan

Onsdag 26 april
Måndag 12 juni

Stängningsdag förskola

Måndag 9 januari
Måndag 12 juni
Tisdag 13 juni

Stängningsdag fritidshem

Måndag 9 januari
Måndag 12 juni

Läsårstider för allmän förskola 2021/2022


Höstterminen 2021

Startar tisdag 17 augusti (v.33) och avslutas torsdag 16 december (vecka 50)

Lovdagar höstterminen 2021

Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november 2021 (vecka 44)
Jullov: fredag 17 december (vecka 50) – fredag 14 januari 2022 (vecka 2)

Vårterminen 2022

Startar tisdag 18 januari (v.3) och avslutas tisdag 14 juni (v.24)

Lovdagar vårterminen 2022

Sportlov: måndag 14 februari - fredag 18 februari (vecka 7)
Påsklov: måndag 11 april - fredag 15 april (vecka 15)
Måndag 23 maj – fredag 27 maj (vecka 21)

Höstterminen 2022

Startar tisdag 23 augusti (v. 24) och avslutas onsdag 21 december (v. 51)

Vad är allmän förskola?

Barn med förälder som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds allmän förskola under 525 timmar om året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka.

Det är rektorn på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna läggs ut utifrån kvalité och organisation.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?