Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan eller på parkeringsplatsen. Det gör att orenat vatten sprids i vattendrag och kan skada miljön.

Tvätta bilen själv

Om du vill tvätta bilen själv ska du i första hand göra det i en biltvätt eller i en "gör det själv hall". Där finns krav på att vattnet ska tas om hand och renas innan utsläpp. Du får spola av ditt fordon utan att använda tvättkemikalier om du står på en plats utan avrinning till dagbrunn eller vattendrag, till exempel på gräsmatta eller grusplan. Använder du tvätt- och avfettningsmedel när du tvättar din bil, utan att vattnet renas, kan dricksvattenbrunnar och vattendrag förorenas. Tänk på att det finns miljömärkta biltvättmedel om du bestämmer dig för att använda tvättkemikalier och tvätta din bil i en tvätthall.

Policy för fordonstvätt

Västra Götalandsregionen har tagit fram en gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?