Miljöarbete

I Lilla Edets kommun har vi en fantastisk natur - från älv och sjöar till jordbrukslandskap och skog. Denna resurs vill vi skydda genom ett aktivt miljöarbete. Gemensamt vill vi skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för människa och miljö. Du kan också vara med och bidra!

Mål för arbetet

Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt mål om hållbar miljö. Hur det går att nå målet kan du läsa om i kommunens årsredovisning. Våra detaljerade mål och planer på miljöområdet hittar du på sidan Kommunala policys och planer.

Vad vi gör

Några av de åtgärder vi gör för att ta hand om miljön:

  • Vi samlar in avfall och renar dricksvatten och avloppsvatten.
  • Vi kontrollerar att företag följer miljölagstiftningen.
  • Vi planerar hur mark ska användas och var nya hus får byggas.
  • Vi anlägger gång- och cykelvägar samt bidrar till utvecklad laddinfrastruktur för fler fossilfria resor.
  • Vi sköter parker och grönområden på ett sätt som bidrar till biologisk mångfald, och vi ansvarar för stigar och elljusspår så att fler kan uppleva naturen.
  • Vi utbildar skolelever om naturen.
  • Vi minskar användningen av skadliga kemikalier i de kommunala verksamheterna. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges strategi för ett giftfritt Lilla Edet.
  • Vi sparar energi i våra fastigheter och installerar solceller.
  • Vi är anslutna till arbetet för ett hållbart Västra Götaland Länk till annan webbplats. och har antagit klimatlöften.

Vad kan du göra?

Några åtgärder du som kommuninvånare kan bidra med, och som även sparar pengar:

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?