Klimatlöften

Lilla Edets kommun har antagit sex klimatlöften som ska genomföras under 2022.

Ett samlat klimatarbete i länet drivs genom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, där Lilla Edets kommun, tillsammans med länets övriga kommuner och andra aktörer, ingår.

Kommunerna i Västra Götaland har inför 2022 antagit sammanlagt 426 klimatlöften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

Lilla Edets kommun antog fyra klimatlöften inför 2021 och har nu antagit sex löften inför 2022. Vi är mycket stolta över att vi är med och bidrar till att länet ska bli fossiloberoende år 2030. Följande klimatlöften har kommunen antagit:

  • Vi har en laddplan för kommunen
  • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
  • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
  • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
  • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
  • Vi genomför energieffektiviseringar

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?