Elda utomhus

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på en strategisk plats.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjudet under perioden 1 april - 30 september i Lilla Edets kommun. Om du vill elda trädgårdsavfall övrig tid på året eller utanför område med detaljplan måste du tänka på att det bara är torrt trädgårdsavfall som får brännas upp.

Det är förbjudet att bränna fuktigt trädgårdsavfall, till exempel färskt gräs, blast, färska löv och kvistar, därför att det då kan uppstå besvärande rök som stör dina grannar. Även om du eldar torrt trädgårdsavfall behöver du tänka på vindriktningen så att röken inte stör. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras.

Allt annat brännbart material är enligt lag förbjudet att elda och ska lämnas till återvinningscentralen i Göta för återanvändning alternativt återvinning.

Tänk på att du inte får elda efter mörkrets inbrott.

Påskeld och valborgsbrasa

Planerar du att arrangera en valborgsbrasa eller påskeld är du ansvarig för säkerheten kring elden. Det innebär att du ansvarar för att förebygga, hindra eller begränsa så att elden inte sprider sig.

På Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats hittar du information om hur du eldar på ett säkert sätt. Om du ska arrangera en eld på allmän plats (kommunens mark) ska du i god tid innan ansöka om tillstånd hos polisen.

Eldningsförbud

Tänk på att räddningstjänsten också kan utfärda eldningsförbud. Det är du, som tänker elda, som måste ha koll på om det är eldningsförbud eller inte.

Kontrollera eldningsförbud

Du kan kontrollera om eldningsförbud råder i kommunen genom att ringa Räddningstjänsten Storgöteborgs informationstelefon på 031-335 2980.

Frågor om eldning

Har du frågor om när eldning får ske är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektör. Vill du ha råd angående eldning kan du kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?