Djur och lantbruk

Som djurägare har du ansvar för att sköta om djuren och se till att de inte stör någon.

Djurskydd

På länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor som rör tillsyn av djur. De hanterar även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik.

Misstanke om djur som far illa

Enligt Djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta länsstyrelsen. Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post. Vid akuta ärende utanför kontorstid kontaktas polisen på telefonnummer 114 14.

Husdjur inom område med detaljplan

Enligt "Lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Lilla Edets kommun" krävs tillstånd att hålla följande djur inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur)
  • orm (giftorm är förbjudet inom planlagt område)

Bestämmelser är utfärdade med stöd av miljöbalken och avser att skydda människors hälsa och undvika olägenheter för närmiljön. Tillstånd söker du hos miljö- och byggnämnden.

Miljöskyddstillsyn på lantbruk

Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun har ansvar för miljöskyddstillsynen på lantbruken i kommunen. Tillsynen omfattar bland annat tillsyn gällande gödselhantering, avfall, bekämpningsmedel, kemikalier och cisterner.

Trafikolycka med vilt

Enligt jaktförordningen, 40 §, är du skyldig att markera platsen och meddela polisen om du krockar med något av följande djur: björn, varg, lo, järv, utter, älg, rådjur, hjort, vildsvin, mufflonfår eller örn. Du kan läsa mer om viltolyckor på Nationella Viltolycksrådets webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?