Receptfria läkemedel

Från den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som säljer receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

Läkemedel får inte säljas till någon under 18 år och försäljningsstället har en skyldighet att informera om var konsumenten kan få farmaceutisk rådgivning.

Kommunal kontroll

Lilla Edets kommun är skyldig att utföra kontroll av de försäljningsställen som finns i kommunen. Den kontroll som kommunerna ska utöva kan till exempel bestå av att egenkontrollprogram begärs in, tillsynsbesök på försäljningsställen eller genom inköp för att granska efterlevnaden av den gällande åldersgränsen. Om du vill sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om anmälan och regler för försäljningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?