Sotning

För att förebygga risken för brand i eldstäder och kaminer är du skyldig att se till att det utförs regelbunden sotning och brandskyddskontroll. Du kan med några enkla åtgärder öka brandskyddet i ditt hem.

Bränder i bostadshus uppstår ofta på grund av brister i eldstäder och skorstenar, samt felaktig eldningsteknik. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll utfördes. Sotningen är nu uppdelads uppdelad i två separata uppdrag:

  • Sotning – i bemärkelsen rengöring
  • Brandskyddskontroll – kontroll av anläggningens brandtekniska status.

Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för sotningsfrågor i Lilla Edets kommun. Mer information och brandskyddskontroll, sotning, frister, taxor och avgifter, ansvarigt sotningsföretag hittar du på deras webbplats.

Ansvarigt sotningsföretag

Learn for the future LFTF AB

Telefon: 031-388 55 20
Öppettider: vardagar kl. 7-17

Företaget har ingen växel eller kundtjänstservice, men lämna ett meddelade på telefonsvararen så kommer en sotare ta kontakt inom kort.

E-post: info@lftf.se
Webbplats: lftf.se Länk till annan webbplats.

Installation av eldstad

Ska du installera en ny eldstad ska du lämna in en anmälan till samhällsnämnden innan du påbörjar installationen. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad. Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?