Kommunalt dricksvatten

Lilla Edets kommuns kommunala dricksvatten kommer till största delen från Göta älv. Det innebär att dricksvattnet kommer från en ytvattentäkt.

Det är cirka 700 000 människor som är beroende av älven som en dricksvattenkälla. Vattnet renas med hjälp av noggrann kemisk rening och filter i flera steg innan det skickas ut i ledningarna. Allt avslutas med efteralkalisering med kolsyra, krossat kalk och aktivt kol.

Dricksvatten ‑ vårt viktigaste livsmedel

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar i snitt i Sverige 5 öre per liter. I priset ingår produktion och distribution – men också skydd av vattentäkter, hantering av dagvatten och rening av avloppsvatten. Priset varierar i Sveriges olika kommuner beroende på olika förutsättningar.

Vattenverket i Lilla Edet som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

Vad gör jag om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt?

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt så råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter. Ofta beror avvikande lukt eller smak på att vattnet varit stillastående i ledningarna, till exempel om man varit bortrest. Om problemet kvarstår kan du anmäla det genom formuläret Synpunkter på dricksvattnet Öppnas i nytt fönster.. Kolla även om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på servisen i din egen fastighet eller din lägenhet. Bor du i lägenhet kontaktar du din fastighetsskötare.

Är vattnet mjukt eller hårt?

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på porslinet när du diskar. Följ angivelserna på tvättmedelsförpackningen. De allra flesta hushåll i Sverige kan dosera enligt kategorin mjukt vatten.

Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

• mycket mjukt 0-2°dH
• mjukt 2-5°dH
• medelhårt 5-10°dH
• hårt 10-20°dH
• mycket hårt >20°dH

Hårdhetsgraden på vattnet i olika delar av kommunen:

• Lilla Edet 4,5 °dH
• Göta 4,5 °dH
• Lödöse 4,5 °dH
• Nygård 4,5 °dH
• Hjärtum 8,0 °dH
• Utby 6,0 °dH

Vad gör jag om jag har dåligt tryck på mitt vatten?

Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kolla även om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem är felet troligen i din egen fastighet. Om även grannarna har samma problem kontakta vatten- och avloppsenheten via kommunens växel på 0520- 65 95 00 eller kontaktformuläret Öppnas i nytt fönster. som du hittar i högerspalten. Utanför kontorstid kan du ringa SOS Alarm Göteborg på 031-703 16 95. Bor du i lägenhet kontaktar du din fastighetsskötare.

Varför blir vattnet vitt ibland?

Ibland kan dricksvattnet i kranen vara vitaktigt eller upplevas som lite "dimmigt". Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet. Det är helt ofarligt och åtgärdas genom att låta dricksvattnet stå en stund i glaset eller tillbringaren innan du dricker det. Luften försvinner då från vattnet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?