Pool

Lilla Edets kommun levererar dricksvatten till de fastigheter vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen. Leveransskyldigheten avser enbart vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Utgångspunkten är att värna om människors hälsa och miljön och där dricksvattnet är ett livsmedel som i första hand är till för mat, dryck och hygien.

I dagsläget säljer Lilla Edets kommun endast vatten till anslutna abonnenter.

Fyll poolen med hjälp av spol- eller tankbil

För att fylla din pool rekommenderas så kallat tekniskt vatten. Tekniskt vatten är ett rent vatten men som inte belastar den kommunala dricksvattenförsörjningen. Du kan fritt vända dig till någon av de företag med spol- eller tankbilar som finns på öppna marknaden och köpa vatten av dem.

Fyll poolen med dricksvatten

Har du en fastighet som är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du använda dig av dricksvattnet för att fylla din pool. Här är några tips:

  • Är ni flera i samma område som ska fylla era pooler bör ni prata er samman och sprida vattenuttaget för att undvika att alla fyller samtidigt.
  • Planera för att din fyllning kan ta tid.
  • Lämna aldrig en öppen kran utan tillsyn under en längre tid. Allt vatten debiteras även om man har glömt att stänga av en kran.
  • Använd en klen trädgårdsslang och fyll på vatten i lugn takt.
  • Fyll gärna poolen nattetid kl. 21.00–06.00, då är övrig förbrukning som lägst.
  • Gör gärna en vattenmätaravläsning när du är klar med vattenuttaget. Det gör att din vattenförbrukning debiteras korrekt. Vattenmätarställning lämnar du genom att med BankID logga in på: lillaedet.se/vattenmatare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Är din pool tät och reningen fungerar så ska du inte behöva fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Pooler innehåller i de flesta fall klorhaltigt vatten som vid utsläpp kan förorena miljön och enskilda dricksvattenbrunnar samt innebära olägenheter för grannar. Gör därför smarta miljöval när du väljer desinfektionsmedel, överdosera inte poolkemikalierna och läs alltid användarinstruktionerna för produkterna.

Avklorering

Innan du tömmer poolen på vatten måste alla kemikalier och desinfektionsmedel neutraliseras eller vara förbrukade. Oftast används klor som desinfektionsmedel och därför måste vattnet avkloreras. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan vattnet kan tömmas ut. För mindre pooler som är placerade i soligt läge kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare tillsättning av klor. Om du har använt algbekämpningsmedel måste även det ha förbrukats innan du påbörjar tömningen av poolvattnet.

Tömning

Det går bra att tömma ut poolvattnet på den egna gräsmattan eller annan genomsläpplig yta som grus eller sand. Töm gärna sakta så att vattnet hinner infiltreras ordentligt. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vattnet inte rinner in till dina grannar eller ut på gator och vägar. Innan tömning bör du kontrollera med dina grannar så att de inte har enskild vattentäkt som kan skadas av poolvattnet.

Om din fastighet saknar gräsmatta eller annan lämplig yta att släppa ut poolvattnet på kan du i stället avleda det till det kommunala dagvattennätet, till exempel via en gatubrunn. Observera att vattnet då inte får innehålla några skadliga kemikalier eftersom dagvattenledningarna oftast leds ut i närmaste vattendrag. Om ditt vatten är smutsigt eller klorerat kommer det att skada växt- och djurlivet. Vid frågor – kontakta kommunens miljöenhet.

Du får inte avleda vattnet till spillvattennätet via exempelvis avloppsbrunnar i eller utanför den egna fastigheten eftersom detta vatten inte ska belasta det kommunala reningsverket.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?