Vattenmätare

Alla fastigheter som har tillgång till kommunalt vatten har en vattenmätare som kontinuerligt ska läsas av. Lilla Edets kommun tillämpar självavläsning, det innebär att du som fastighetsägare själv läser av vattenmätaren och rapporterar in mätarställningen till kommunen.

Att läsa av sin vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år. Då får du en faktura som bättre stämmer överens med fastighetens vattenförbrukning. Du kan registrera din mätarställning på flera sätt

  • Via e-tjänst
  • Använda avläsningskort som skickas ut
  • Kontakta VA-enheten, se kontaktuppgifter

Var hittar jag vattenmätaren?

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren. Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

Skydda mätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla. När det är minusgrader finns det risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätaren i ouppvärmda utrymmen. En sönderfrusen mätare eller ledning leder ofta till en vattenläcka. Skydda din vattenmätare genom att hålla minst +5 grader i utrymmet där mätaren är placerad. Om vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa. Obs! Märkning och plombering får inte avlägsnas. Kom också ihåg att öppna och stänga avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Byte av vattenmätare

Schemalagda byten av vattenmätare utförs hos alla i kommunen som har en fastighet med tillgång till kommunalt vatten. Du som blir berörd av bytet kontaktas via brev. I brevet får du information om tid och datum för ditt byte av vattenmätare. Brevet skickas ut ungefär två veckor före själva bytet planeras. Om inte tiden för bytet passar är det viktigt att du kontaktar VA-enheten för att ändra tidpunkten. Det är även viktigt att någon i hushållet är hemma när bytet ska ske. Drifttekniker utför inte bytet utan att en ansvarig för hushållet finns på plats. Det kan även vara så att driftteknikerna behöver ställa frågor. Din vattenmätare ska vara tillgänglig och inte vara blockerad när det är dags för besöket. Själva bytet beräknas ta ungefär en halvtimme om inga problem uppstår.

Utformning av vattenmätarplats

Vattenmätarplats

Skiss över utformning av vattenmätarplats

Vattenmätare med avstängningsventiler:

Skiss över en vattenmätare med avstängningsventiler

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?