Slamtömning

Alla slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Centralen.

Förändringar kring slamtömning

  • Lilla Edets kommun byter entreprenör för slamtömning från och med 1 april 2024.
  • Från och med 1 mars 2024 tar kommunen över ansvaret för att ta emot bokningar av slamtömning och besvara frågor om slamtömningstjänster och slamtömningsfakturor.

Klicka här för att läsa mer Öppnas i nytt fönster.

Problem med kartan för slamtömning

På grund av tekniska problem fungerar inte kartan där du kan se vilken månad du har slamtömning. Detta påverkar enbart själva kartan och slamtömningen utförs som planerat.

Vill du veta vilken månad slambilen kommer till dig kan du kontakta avfall- och återvinningsenhetens kundtjänst på: tel: 0520-65 96 55 eller via e-post: avfall@lillaedet.se

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning kontaktar du avfall- och återvinningsenhetens kundtjänst.

Tömningsschema

Från och med 1 april införs ett fast tömningsschema för ordinarie tömningar. Detta införs för att få mer effektiva och miljömässigt hållbara tömningstransporter. Införandet av ett fast schema för ordinarie tömningar medför att vissa kunder får sin första tömning tätarare inpå sin senaste tömning än vanligt.

Information om vilken månad du har din ordinarie tömning hittar du i kommunkartan.

Självklart får du också en avisering inför din tömning.

Huvudregeln är att din ordinarie årliga tömning sker enligt tömningsschemat och att den inte kan avbokas för att välja annan tid. För då uteblir effektiviseringen av tömningstransporterna, som är syftet med förändringen.

I stället för ordinarie tömning en gång om året kan du dock liksom tidigare välja att ha ett anpassat intervall på dina tömningar, till exempel tömning var tredje månad.

Slamtömningsavgifter

Fakturan för slamtömning består av följande delar:

  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Framkörningsavgift.
  • Avgift för eventuella extratjänster. Till exempel extra tömning.

Avgifter för slamtömning läggs från och med 1 april 2024 in på fakturan för avfalls- och VA-tjänster från kommunen.

Taxor och avgifter - Slamtömning av enskilda avlopp

Tömningsavgift

Enhet

Avgift per
enhet inkl.
moms

2- eller 3-kammarbrunn 0-3 m³

styck

947,50 kr

2- eller 3-kammarbrunn 3,1-6 m³

styck

1211,25 kr

2- eller 3-kammarbrunn 6,1-9 m³

styck

1521,25 kr

2- eller 3-kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt

/m³

152,50 kr

Sluten tank 0-3 m³

styck

976,25 kr

Sluten tank 3,1-6 m³

styck

1211,25 kr

Sluten tank 6,1-9 m³

styck

1521,25 kr

Sluten tank 9,1 m³ och uppåt

/m³

152,50 kr

BDT-brunn

styck

976,25 kr

Slamtömning utförs enligt ovanstående taxor under normal arbetstid.

Framkörningsavgift

Framkörningsavgift

Enhet

Avgift per enhet inkl. moms

Framkörning till fastighet

styck

437,50 kr

Slamtömning - extratjänster

Slamtömning - extratjänster

Enhet

Avgift per enhet inkl. moms

Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter. Max 50 meter.

/5 meter

73,75 kr

Extra tömning (så kallad budad tömning) inom tio arbetsdagar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning.

styck

875,00 kr

Extra tömning (så kallad budad tömning) inom fem arbetsdagar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning.

styck

1170,00 kr

Extra tömning (så kallad budad tömning) inom 24 timmar från beställning. Kostnad utöver tömning, behandling och framkörning.

styck

2062,50 kr

Tidsbokad extra tömning, minst tio arbetsdagar i förväg.

styck

1331,25 kr

Extraavgift när extra personal eller extra utrustning krävs. Till exempel när mer än 50 meter slang krävs eller när lock eller dylikt är så tungt att två personer krävs för att öppna locket.

/påbörjad halvtimme

1178,75 kr

Hindrad tömning. Är en avgift för beställd tömning som ej kunnat utföras på grund av hinder på fastigheten tömningen skulle utföras på.

styck

727,50 kr

Förtydligande av beställning av extra tömning

För beställningar som görs där extra tömning ska utföras inom tio eller fem arbetsdagar, räknas inte arbetsdagen då beställningen görs in i de tio eller fem arbetsdagarna.

Exempel: Om beställning av extra tömning inom fem arbetsdagar görs på en måndag så utförs tömningen senast måndagen veckan därpå.

Om du behöver beställa extra tömning som utförs inom 24 timmar mellan kl. 14.00 en fredag och kl. 9.00 en måndag, det vill säga då avfall- och återvinnings kundtjänst är helgstängd, ringer du istället direkt till Centralen på 0520-47 70 00.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?