Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Lilla Edets kommun jobbar ständigt med att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och vad du kan göra för att öka skyddet mot översvämning. Kom ihåg att anmäla översvämningen till vatten och avloppsenheten, Lilla Edets kommun. 

Att tänka på om du drabbas av översvämning

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar.
• Försök att begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med t ex trasor samt se till att toalettlock är stängda.
• Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
• Skaffa hjälp med länspumpning.
• Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
• Dokumentera händelsen med foton och skisser.
• Ring ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan.
• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning (vanligen försäkringsbolaget).
• Anmäl översvämningen till enheten vatten och avlopp, Lilla Edets kommun.

Att tänka på för att underlätta kommunens utredningsarbete
• När och hur kom vattnet in?
• Vilken omfattning var det (hur högt stod vattnet)
• Vilka åtgärder vidtog du?

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?