Ansluta till kommunens VA-ledningsnät

Du som bor inom verksamhetsområden för VA i Utby, Hjärtum, Ström/Berg Östra, Lilla Edet, Göta, Lödöse eller Nygård har både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheterna och skyldigheterna gäller för både den enskilde och Lilla Edets kommun (VA-huvudman). Du som bor inom ett verksamhetsområde för VA har rätt till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen kan ålägga den enskilde att koppla in sig på ett korrekt sätt. Den enskilde får betala en anläggningsavgift beslutad av kommunfullmäktige.

ABVA, allmänna bestämmelser för VA-verksamheten

VA-verksamheten inom Lilla Edets kommun är reglerad enligt vattentjänstlagen och den lokala ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Verksamhetsområdet ska omfatta alla detaljplanelagda områden inom tätorterna Lilla Edet med Ström/Berg Östra och Göta samt Lödöse, Nygård, Hjärtum och Utby.

Anslut din fastighet till kommunens ledningsnät

Fyll i blanketten "Anmälan om VA-anslutning" på sidan e-tjänster och blanketter. Handläggare på vatten och avloppsenheten återkommer till dig med besked om hur processen ser ut för just din fastighet.

Anläggningsavgift

Är du intresserad av vad det skulle kosta att ansluta din fastighet innan du bestämmer dig? Fyll i blanketten "Förfrågan om VA-anläggningsavgift" på sidan e-tjänster och blanketter så återkommer vi till dig med uppgifter om vad det skulle kosta att ansluta just din fastighet. Denna förfrågan är inte på något sätt avtalsbindande.

Utanför verksamhetsområdet

Gäller dig som bor utanför tätort och utanför verksamhetsområdet för VA. Utanför verksamhetsområdet för VA så har Lilla Edets Kommun (VA-huvudman), enligt lag, ingen skyldighet att tillhandahålla VA-tjänster. VA-huvudmannen kan dock tillåta inkoppling av fastigheter, om möjlighet finns, och att det inte äventyrar den allmänna VA-anläggningens funktion.Vill du veta om det finns möjlighet just för din fastighet att ansluta till den kommunalt VA?

  1. Fyll i blanketten, ”Ansökan om möjlig VA-anslutning” på sidan e-tjänster och blanketter. Denna förfrågan är inte på något sätt avtalsbindande
  2. Handläggare på VA-enheten återkommer till dig med besked om hur processen ser ut för just din fastighet och om möjlighet till anslutning finns.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?