Stopp i avloppet

Uppstår det ett stopp i en spillvattenledning (stopp i avloppet) kan det antingen vara kommunen eller du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda stoppet. Vem som är ansvarig beror på var stoppet har uppstått.

Så här gör du när du råkar ut för ett avloppsstopp

 

Om du är osäker på om stoppet är i det kommunala ledningsnätet eller i din ledning:

Om du är osäker på vart stoppet är eller bedömer att avloppsstoppet är i det kommunala ledningsnätet ska du först kontakta Lilla Edets kommun innan du vidtar åtgärder. Vi kommer då ut på plats och undersöker var stoppet kan vara.

Vid en akut situation utanför kontorstid ringer du SOS Alarm Göteborg på 031-703 16 95, så
kontaktar SOS Alarm kommunens beredskapspersonal.

Är stoppet i det kommunala ledningsnätet åtgärdar kommunens vatten- och avloppsenhet stoppet samt står för kostnaden. Är stoppet i din ledning ansvarar du för att åtgärda stoppet samt bekosta åtgärden.

Om kommunen anlitat spolbil för att undersöka vart stoppet sitter, och det visar sig att stoppet sitter i din ledning, kan du välja att ta över spolbilstjänsten. Du kan också välja att i stället anlita något annat spoltjänstföretag som finns på marknaden.

Om stoppet sitter i din ledning inne på din fastighet:

Är stoppet i din ledning är du själv ansvarig för att åtgärda det samt bekosta det. Du behöver då inte kontakta vatten- och avloppsenheten utan åtgärdar antingen stoppet på egen hand eller anlitar ett VVS-företag.

Vid stopp i avlopp i bostadsrätt eller hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd eller ansvarig fastighetsägare.

Ditt ansvar börjar vid förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten utgör gräns för vem som är ansvarig för ledningen. Förbindelsepunkten ska vara i fastighetens omedelbara närhet och är cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns om inget annat anvisats.

Illustration som visar ett hus och avloppsledning

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?