Slamtömning

Alla slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB.

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas minst en månad i förväg, då bokar du vilken/vilka månader som du önskar få tjänsten utförd. Anledningen till att beställning bör göras en hel månad i förväg är för att tömningarna ska kunna planeras på ett rationellt sätt.

Enligt avtalet ska Cleanpipe komma och tömma senast nästkommande månadsslut när en tömning beställs. Normalt sker dock tömning inom två-tre veckor.

Vill du ha tömning tidigare än inom en månad så finns möjlighet att få tömning utförd inom 2 arbetsdagar (akuthämtning) alternativt 5 arbetsdagar (extrahämtning). Akuthämtning respektive extrahämtning sker mot en extra avgift. Även tömning av sluten tank kan även ske inom 10 arbetsdagar mot en extra avgift. Information om avgifter hittar du lite längre ner på sidan.

Slamtömning - faktura

Fakturan för slamtömning består av följande delar:

  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Behandlingsavgift, avgift för att omhänderta slammet på kommunens reningsverk.
  • Avgift för eventuella extratjänster. Till exempel akuthämtning eller extrahämtning.

Slamtömningsavgifter

Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB. Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam

EnhetAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck887,50 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck1101,25 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck1382,50 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³138,75 kr
Sluten tank 0-3 m³styck887,50 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck1101,25 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck1382,50 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³138,75 kr
BDT-brunnstyck887,50 kr

Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift

Vid slamtömning tillkommer en avgift på 130 kr/m³ inklusive moms (104 kr/m³ exklusive moms) för reningsverkets rening och behandling av det hämtade slammet.

Slamtömningsavgifter, extratjänster


Enhet

Avgift per enhet exkl. moms

Avgift per enhet inkl. moms

Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter

/5 m

54 kr

66,94 kr

Extrahämtning slutentank 10, tillägg på tömning slutentank. Extrahämtning sker inom 10 arbetsdagar efter beställning.

styck

636 kr

795,38 kr

Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank

styck

851 kr

1063,13 kr

Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank

styck

1065 kr

1330,88 kr

Hindrad tömning

styck

529 kr

661,50 kr

Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs

/påbörjad arbetstimme

1714 kr

2142,00 kr

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?