Köldmedier

Köldmedier finns i de flesta av dagens kyl-, frys-, värmepumps- och klimatanläggningar. Ett köldmedium tar upp och avger värme eller kyla genom att gas förändras till vätska och tvärtom. CFC, HCFC och HFC är olika typer av köldmedier, även kallade freoner.

Krav på kontroll

Reglerna kring hanteringen av köldmedier finns i förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen. Intervallen för den obligatoriska läcksökningen beror på beräkningen av anläggningens koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för som tidigare i kilogram. De köldmedier som omfattas av kravet på kontroll är fluorerade växthusgaser som även har samlingsnamnet HFC och där aggregaten innehåller 5 ton CO2e eller mer. Det ställs även krav på kontroll för HCFC-gaser.

Kontroll ska ske enligt följande intervall:

  • utrustning (aggregat) innehåller mindre än 5 ton CO2(e) köldmedia - ingen återkommande kontroll
  • utrustning (aggregat) innehåller mer än 5 ton CO2(e) köldmedia - 1 gång per tolv månader
  • utrustning (aggregat) innehåller 50 ton CO2(e) eller mer- var 6:e månad
  • utrustning (aggregat) innehåller 500 ton CO2(e) - var 3:e månad. System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller 500 ton CO2(e) eller mer.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Du kan använda den så kallade anläggningskollen på webbplatsen "Allt om f-gas" för att ta reda på vilket intervall och senaste datum för kontroll som gäller för din typ av aggregat. Fyll i vilket köldmedium och mängd du ska använda så får du fram CO2e. Aggregaten ska kontrolleras av en certifierad person. Efter läckagekontrollen ska en kontrollrapport skrivas.

Årlig kontroll ska redovisas

Resultat från den årliga kontrollen ska redovisas till Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun senast den 31 mars varje år i en årsrapport. Årsrapporten granskas av miljöenheten. För nämndens tillsyn och handläggning av anmälningar tas en avgift ut enligt en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Samhällsnämnden tar emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela förelägganden om till exempel försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Skrotning av aggregat

Som operatör av köldmedieutrustning ansvarar du för att se till att skrotade aggregat monteras ned och tas omhand av certifierad personal. Om det finns köldmedium kvar i aggregatet ska det tas omhand innan den skrotade utrustningen transporteras bort. Kom ihåg att rapportera till miljöenheten att du skrotat aggregatet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?