Sanering av PCB

PCB är en samling miljögifter. PCB förbjöds 1972, men finns kvar i många byggnader på grund av sin stabilitet och långa nedbrytningstid.

PCB är skadligt för människans hälsa och miljön eftersom det bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. PCB har använts i bland annat fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och bottenfärg för båt. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom ämnet avges från massorna till luft och mark. Gällande övriga produkter och utrustning innehållande PCB ska de tydligt märkas upp.

Omfattas du av förordningen och behöver inventera din byggnad?

Om du äger en byggnad som omfattas av förordning om PCB med mera ska du inventera och eventuellt sanera byggnaden. Resultatet av inventeringsarbetet ska sedan redovisas till miljöenheten. Visar provresultaten på halter över 500 mg/kg ska sanering ske. Byggnader som uppfördes eller renoverades under åren 1956-1973 ska vara inventerade senast den 30 juni 2008.

Sanering skulle varit gjorda senast vid följande tidpunkter:


Industribyggnader

30 juni 2016

Andra byggnader uppförda eller renoverade 1956-69

30 juni 2014

Andra byggnader uppförda eller renoverade 1970-73

30 juni 2016

Om fog- eller golvmassan finns inomhus

30 juni 2016

Innan sanering genomförs ska den anmälas till miljöenheten senast 3 veckor innan påbörjat arbete. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sanering sker och att den genomförs på bästa sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Blanketter som skall användas vid inventering, sammanställning av inventering, åtgärdsplan, anmälan om sanering, saneringsdokument samt sammanställning av sanering finns på sanerapcb.nu

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?