Hantering av döda djur

Djur som självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får inte grävas ned. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på särskild anläggning.

Här nedan kan du läsa vidare om hantering av döda djur som inte avlidit till följd av smittsam sjukdom.

Avlivade sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur, till exempel katt eller hund, kan du begrava på egen mark. Välj en lämplig plats och gräv ner djuret djupt i marken för att minimera risken att andra djur gräver upp det. Ett mindre djur kan även läggas i en ordentligt försluten plastpåse och lämnas bland hushållsavfallet. Djurkyrkogården som finns i Lilla Edet tar enligt uppgift inte emot nya djur för begravning.

Häst

Planerar du att begrava din häst på din fastighet måste du ansöka om lämplig plats för nedgrävning Pdf, 388.4 kB, öppnas i nytt fönster.hos samhällsnämnden. Det är viktigt att hålla avstånd till närliggande vattentäkter. Du ska kunna intyga att hästen inte dött av smittsam sjukdom. Nedgrävningen ska ske på sådant djup att inte vilda djur kan komma åt det döda djuret. Graven bör vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. När graven täckts bör jorden bilda en svag ås.

Vet man att man har problem med större rovdjur kan man lägga ner större stenar i gropen. Hästen ska helst grävas ner omedelbart. Om det inte är möjligt, t. ex. beroende på tjäle, ska den förvaras på ett sådant sätt att den inte utgör en smittorisk. I fryst tillstånd oåtkomligt för vilda djur kan den förvaras under en viss tid. Om detta inte är möjligt måste transport till destruktionsanläggning ordnas.

Produktionsdjur

Djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung är produktionsdjur. Produktionsdjur får inte grävas ned utan ska tas om hand för destruktion. I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda djur eller tama djur kan komma åt den.

Förvara kroppen så att det inte kan läcka ifrån den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som hämtar djuret inte behöver gå igenom utrymmen som används till friska djur. Du kan läsa mer om kadaverhantering och hämtning av döda djur på Jordbruksverkets webbplats.

Observera att kommunens återvinningscentral inte har tillstånd att ta emot animaliska biprodukter. Avlidna produktionsdjur får därför inte lämnas in på återvinningscentralen, utan ska skickas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?