Fågelstigens förskola

Lekplats med klättertorn och en gul byggnad i bakgrunden

På Fågelstigens förskola ligger verksamhetens fokus på orden rolig, trygg och lärorik. Förskolan ligger i centrala Lilla Edet och består av de fyra avdelningarna Ägget, Kycklingen, Hönan och Tuppen. På avdelningarna Ägget och Kycklingen går barnen som är 1-3 år och på Hönan och Tuppen går de barn som är 3-5 år. Förskolan ligger nära skogspartier, lekplatser och bibliotek, som tillsammans utforskas av barn och personal.

Förskolan har en stor utegård som bjuder in till lek och utveckling. Genom olika projekt får barnen på förskolan lära sig ta ansvar och vara medforskare tillsammans med pedagogerna. På förskolan arbetas det ständigt med att barnen är delaktiga och har en chans att påverka miljön tillsammans med personalen.

Aktiviteter

En gång i veckan hjälper ett av de större barnen till i matlagningen med enklare saker. Det är utvecklande för barnen samtidigt som en relation skapas med personalen i köket. Varje år firar pedagoger och barn midsommar ute på gården med sång och dans. På förskolan arrangeras även Bamseloppet varje år, ett minilopp där alla barn deltar efter sina egna förutsättningar.

För familjen har Fågelstigens förskola trivselkvällar/drop-in där familjer och personal träffas en till två gånger per år. Under dessa kvällar visas verksamheten upp genom att bland annat ställa ut det som barn och personal tillsammans arbetat med under terminens gång. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år med dig som är vårdnadshavare. I samtalen möts pedagoger och vårdnadshavare och samtalar kring barnets utveckling och lärande. Om det önskas fler utvecklingssamtal finns möjligheten att ordna det i samråd med personalen på barnets avdelning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?