Stallets förskola

Vy över förskolan med moduler och gården i förgrunden.

Förskolan har två avdelningar som heter Upptäckarna och Utforskarna. Ålder är 1-5 år på båda avdelningarna.

Vår vision är att förskolan ska vara en plats där varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga och förståelse för matematik, språk och kroppens betydelse samt utveckla förmågan att visa hänsyn till andra och till vår omgivning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?