Ryrsjöns förskola

Röd och vit byggnad med texten Ryrsjöns förskola.

Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. Förskolan har fyra avdelningar; Björnbäret, Hallonet, Lingonet och Blåbäret. Lokalerna rymmer en flygel för de yngre barnen och en för de äldre samt en gemensam matsal som är centralt placerad.

På Ryrsjöns förskola arbetar 13 pedagoger. Vi har även en specialpedagog som är knuten till verksamheten och som har i uppdrag att arbeta förebyggande genom att ha täta möten med pedagoger och arbetslag. Specialpedagogen leder också tvärgrupper med alla pedagoger från förskolan.

Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, kommunens mål och våra egna utvecklings- och likabehandlingsplaner.

Här är vi nyfikna

På Ryrsjöns förskola är alla pedagoger nyfikna på vad barnen visar och berättar samt att vi använder oss av det barnen uttrycker för att kunna utmana dem vidare. Det handlar om att ta tillvara den mångfald av idéer som finns bland barnen och synliggöra det för barnen själva och för gruppen.

Det handlar även om att skapa och fånga situationer som utmanar barnens tankar genom till exempel frågor som vad?, hur? och varför? På detta sätt skapar vi förutsättningar för att arbeta med vårt demokratiuppdrag, genom barnens inflytande och delaktighet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?