Västerlanda förskola

En röd byggnad med stor sandlåda och lekplats framför.

Västerlanda förskola har både ängar och skog precis runt knuten. Förskolans gård är stor, liksom lokalerna - vilket gör att vi enkelt kan variera våra lärmiljöer efter barnens intresse. Vår idrottssal är populär bland barnen och används flitigt till både rörelse och avslappning. I byggnaden finns två ateljéer där avdelningarna kan arbeta med skapande verksamhet.

Förskolan består av två avdelningar för yngre barn och en för de äldre barnen.

Då förskolan ligger med närhet till naturen sker mycket av vårt pedagogiska arbete utomhus, särskilt för de äldre barnen.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och är måna om att barnen ska utveckla de färdigheter som krävs för lek, lärande och social samvaro.

Språk och annan kommunikation utgör en av grunderna för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle. Vi arbetar därför målmedvetet för att barnen ska omges av och utveckla ett rikt och nyanserat språk. Sagor, rim, ramsor och lekar är inslag som finns med varje dag. Vi utvecklar också vårt arbete kring IT, naturvetenskap och matematik.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?