Hjärtums förskola

Inhägnad lekplats med röd gungställning och sandlåda. Bakom står ett U format rött hus.

Hjärtums förskola ligger mitt i Hjärtums by, omgiven av naturskön skog. Förskolan består av tre avdelningar för barn 1-5 år; Viljan, Kraften och Modet.

Med det naturnära läget som Hjärtum erbjuder så blir skogen en naturlig del i förskolans verksamhet. Med endast en kort promenad tar vi oss till en inbjudande skogsdunge där vi under lång tid byggt upp koja och ”lägerplats” vid en liten bäck som lockar fram lust till utforskande och undersökande hos både barn och personal. I förskolans direkta närhet finns också Billerödsvallen som erbjuder fotbollsplan, hinder/aktivitetsbana, klättervägg och lekplats.

På Hjärtums förskola har vi ett eget tillagningskök som tillagar god och näringsriktig mat. I köket hittar ni en engagerad kokerska som bjuder in de äldre barnen att vara veckans kock och som också uppmärksammar barnens årsdagar.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad vilket innebär att vi aktivt planerar för utbildning och undervisning i lärande för hållbar utveckling.

Hjärtums förskola strävar efter en naturlig balans där bland annat omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Därför är utevistelse, språk, kommunikation och lek centrala delar i verksamheten.

Målet är att barnen ska känna trygghet både i sig själva och med andra. Vi arbetar för att varje barn ska känna sitt eget och andras värde och förstå att vi alla är olika. Det är viktigt att barnen lär sig att sätta gränser, både för sig själva och för andra.

Vi arbetar utifrån läroplanen och barnkonventionen för att lägga grunden för det livslånga lärandet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?