Gossagårdens förskola

En lekplats med sandlåda där människor sitter under ett segeltak i skuggan. Bakom lekplatsen står ett vitt hus.

Gossagårdens förskola är belägen i det natursköna området Ekeberg i södra Lödöse. Förskolan består av fem avdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskolan har en spännande gård där det ges tillfällen för möten, lek och samspel mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

I närheten av förskolan finns också vackra skogsområden och Lödöse museum som även inhyser kommunens biblioteksfilial.

På Gossagården arbetar 16 pedagoger. Vi har även en specialpedagog som är knuten till verksamheten och som har i uppdrag att arbeta förebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla förskolans barn, genom ett tätt samarbete med förskolans samtliga pedagoger.

Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, kommunens mål, förskolans verksamhetsplan och planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Barn lär sig i interaktion och kommunikation med omvärlden. Som förskollärare, barnskötare och förskoleassistent på Gossagårdens förskola så ska man göra sitt yttersta för att försöka ta barnens perspektiv – att försöka förstå vad barnen säger och gör utifrån deras synsätt. Vi på förskolan arbetar utvecklingspedagogiskt och med leken som metod för undervisning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?