Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp


  • Tankfull man tittar ut genom ett fönster


  • Förälder till tonåring?

    Välkommen att delta i en grupp för tonårsföräldrar. Anmäl dig senast måndag 2 oktober.