Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp

  • Två kvinnor i tät halvbild
  • En kvinna och en man
  • En kvinna och en man

  • Så kan du förhindra en fallolycka

    Välkommen till en kostnadsfri föreläsning där du får enkla tips och råd om hur du kan förhindra att ramla och skada dig.