Omsorg och hjälp

Behov av stöd och service från samhället varierar i livets olika skeenden och utifrån hur livssituationen ser ut. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hitta direkt

Omsorg och hjälp

Senaste nyheterna om omsorg och hjälp  • Anmäl dig till Skilda världar

    "Skilda världar" är en stödgrupp för barn 7-12 år som har föräldrar som lever åtskilda av olika anledningar. Syftet med grupperna är att stä...
  • Två kvinnor dricker kaffe.
  • Äldre bekymrad man skjuter upp glasögonen i pannan och tittar på telefonen

  • Skydda dig mot bedrägerier

    Bedrägeriförsöken ökar och har kommit att bli ett stort samhällsproblem. Just nu pekar Polisens siffror på att ovanligt många bedragare är i...